ताजा समाचार:
सुन्दरहरैचा नगरपालिका मोरङ जिल्लामै पहिलो पुर्ण्ा साक्ष्ार स्थानीय तह घोष्ाितसुन्दरहरैचा नगरपालिकाको तास्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यत्रmम सम्पन्नधान दिवसको अवसरमा सुनवष्र्ाी नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उप प्रमुख पनि धान रोप्दैसुन्दरहरैचाको बजेट ७९ करोड ११ लाख ६३ हजारमोरङ सुन्दरहरैंचामा हावाहुरीका कारण्ा ठूलो क्ष्ातिसुन्दरहरैंचा वडा नं.७ मा अन्य वडा भन्दा धेरै राजस्व संकलन१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरप्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमाअहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवाद
clxn] k|;f/0f eO{/x]sf]
नेपालबानी राष्टिय समाचार
05:30 am-06:00 am

sfo{s|d tflnsf
नेपालबानी राष्टिय समाचार
05:30 am-06:00 am
बानी बहश
06:15 am-07:00 am
सुसेली समाचार
07:00 am-07:15 am
मेरो देश
07:30 am-08:00 am
View all
;dfrf/ / ultljwL
सुन्दरहरैचाको बजेट ७९ करोड ११ लाख ६३ हजार Added on: 2018-06-24

सुन्दरहरैचाको बजेट ७९ करोड ११ लाख ६३ हजार सुन्दरहरैचालार्इ विकासको फुलबारीको रुपमा अगाडी बढाउने मेयरको उद्‍घोष्ा विराटचौक, १० असार / मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभाले आर्थिक वर्ष्ा  २०७५/०७६ को लागि ७९ करोड ११ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।विराटचौकको जेसीज भवनमा आइतबार भएको तेस्रो नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष्ाको लागि बजेट ल्याएको हो ।  नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानबाट ४१ करोड ५२ लाख, आन्तरकि आयबाट ७ करोड ८५ लाख, प्रदेश सरकारबाट २ करोड ६३ लाख ४२ हजार, राजस्व वाडफाडबाट १३ करोड ३७ लाख, सामाजिक सुरक्ष्ााबाट १५ करोड ९० लाख रुपैयाँ  बजेट बिनायोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्चतफ सामाजिक विकासको लागि १ करोड ९९ लाख, पूर्वाधार विकासको लािग ४ करोड ५५ लाख, वातावरण्ा तथा विपद व्यवस्थापन ५५ लाख, सार्वजानिक सेवा तथा क्ष्ामता विकासको लागि ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनायोजन गरिएको उपमेयर धनमाया तामाङ्गलेजानकारी दिनुभयो  । त्यस्तै प्रकोप व्यवस्थापन विशेष्ा कोष्ाको लागि १ करोड,  वातवरण्ा विकास कोष्ाको लागि १ करोड २५ लाख,  गौरवको योजनाहरुमा १ करोड रुपैयाँ विनयोजिन गरिएको छ । नगरपालिकाले प्रत्येक वडाको लागि  १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनायोजन गरेको छ । नगरसभा कार्यत्रmममा बोल्दै नगरप्रमुख शिवप्रसाद ढकालले सुन्दरहरैचना नगरपालिकालार्इ विकासको बगैचाको रुपमा अगाडी बढाउने खालको बजेट ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक पार्टीभन्दा माथि उठेर विकास निर्माण्ाका काममा अगाडि बढ्‍न सबैलार्इ आग्रह गनर्ुभयो । क ृष्ािलार्इ व्यवसायीकरण्ा गर्दै पर्यटन र नगर विकास गर्दै सम ृद्धितफ अगाडी बढनुपनर्ेमा जोड दिनुभयो ।आर्थिक वर्ष्ाको बजेट भने नगरपालिकाको उपप्रमुख धनमाया तामाङले प्रस्तुत गनर्ुभएको थियो । 

ताजा समाचार:
सुन्दरहरैचा नगरपालिका मोरङ जिल्लामै पहिलो पुर्ण्ा साक्ष्ार स्थानीय तह घोष्ाितसुन्दरहरैचा नगरपालिकाको तास्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यत्रmम सम्पन्नधान दिवसको अवसरमा सुनवष्र्ाी नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उप प्रमुख पनि धान रोप्दैसुन्दरहरैचाको बजेट ७९ करोड ११ लाख ६३ हजारमोरङ सुन्दरहरैंचामा हावाहुरीका कारण्ा ठूलो क्ष्ातिसुन्दरहरैंचा वडा नं.७ मा अन्य वडा भन्दा धेरै राजस्व संकलन१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरप्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमाअहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवाद