ताजा समाचार:
सुन्दरहरैचा नगरपालिका मोरङ जिल्लामै पहिलो पुर्ण्ा साक्ष्ार स्थानीय तह घोष्ाितसुन्दरहरैचा नगरपालिकाको तास्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यत्रmम सम्पन्नधान दिवसको अवसरमा सुनवष्र्ाी नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उप प्रमुख पनि धान रोप्दैसुन्दरहरैचाको बजेट ७९ करोड ११ लाख ६३ हजारमोरङ सुन्दरहरैंचामा हावाहुरीका कारण्ा ठूलो क्ष्ातिसुन्दरहरैंचा वडा नं.७ मा अन्य वडा भन्दा धेरै राजस्व संकलन१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरप्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमाअहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवाद
clxn] k|;f/0f eO{/x]sf]
नेपालबानी राष्टिय समाचार
05:30 am-06:00 am

sfo{s|d tflnsf
नेपालबानी राष्टिय समाचार
05:30 am-06:00 am
बानी बहश
06:15 am-07:00 am
सुसेली समाचार
07:00 am-07:15 am
मेरो देश
07:30 am-08:00 am
View all
;dfrf/ / ultljwL
धान दिवसको अवसरमा सुनवष्र्ाी नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उप प्रमुख पनि धान रोप्दै Added on: 2018-06-29

आज असार १५ अर्थात धान दिवस नेपालमा असार १५ लार्इ धान दिवसको रुपमा मनाइन्छ । देशका धेरै ठाउँमा हिलोमा धान रोपेर यो दिनलार्इ हष्र्ाोल्लासपूर्वक मनाइएको छ । रोपार्इं महोत्सवमा देशका पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र विशिष्ट अधिकारीहरु पनि सहभागी भएका छन्‍ । सर्वसाधारण्ाले पनि धान दिवसको अवसरमा हिलो खेलेर र रोपार्इ गरेर रमाइलो गरेका छन्‍ । त्यसैगरि सुनवष्ाि नगरपालिकाले पनि भव्य रुपमा राष्टि्रय धान दिवस मनाएको छ । सुनवष्र्ाी नगरपालिका डाइनिया मोरङ क ृष्ाि विकास शाखाले आयोजना गरेको सो कार्यत्रmममा सुनवष्र्ाी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कालि प्रसाद दाश, नगर उपप्रमुख मञ्जुकुमारी रार्इ, वडा न. ८ का वडा अध्यक्ष्ा नुयल मिया, क ृष्ाि शाखा अधिक ृत राम नारायण्ा मण्डल सामाजिक व्यत्तmित्व डिल्लीप्रसाद बिमलि, बैभmनाथ भmा, कमल कुमार मोत्तmान लगायतले धान रोपेर मनाएका थिए । नगरप्रमुख दाशले व्यानर पढेर कार्यत्रmमको उद्‍घाटन गनर्ुभएको थियो । कार्यत्रmममा स्वागत मन्तव्य राख्दै वडा नं. ८ का  वडा अध्यक्ष्ाले सुनवष्र्ाी नगरपालिकालार्इ नमुनाका रुपमा परिचित गराउन लागि परेको र सबै वडामा राष्टि्रय धान दिवश मनाउनु पनर्े वताउनु भयो । कार्यत्रmममा बोल्दै नगरप्रमुखले नेपाल ८५ प्रतिशत क ृष्ाि प्रधान देश भएको हुनाले यस्तो कार्यत्रmम गरिनुपनर्े र भोलिको दिनमा क ृष्ािलार्इ व्यवस्थीत गनर्े बताउनु भयो । आफुपनि क ृष्ाक नै भएको कारण्ाले क ृष्ाकहरुका लागि नगरपालिका का तफबाट र व्यत्तmिगत तफबाट गनर्े साथ सहयोगमा कुनै कसर बाकि नराख्ने बताउनु भयो । खेतमा उव्जने बालिहरुलार्इ अभm प्रविधिक रुपले उब्जनी गनर्े र करेसा बारीलार्इ पनि ध्यान दिने स्पष्ट पानर्ुभयो । आगामि वर्ष्ामा क ृष्ाि, शिक्ष्ाा, स्वास्थ्यलार्इ मुख्य ध्यानमा राखेको कुरा पनि बताउनु भयो ।त्यसैगरी कार्यत्रmममा बोल्दै क ृष्ाि शाखाका अधिक ृत रामनारायण्ा मण्डलले बिजुलीको व्यवस्था, क ृष्ाि पकेटको परिकल्पना गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै उपप्रमुखले पहिले देखिनै चल्दै आएको यो परम्परा जोगाउने र मानु खाएर मुरी उब्जाउने  भनाइलार्इ जोगाइ राख्ने साथै किसानका लागि विद्युत पोल बितरण्ा गर्दै गरेको र क ृष्ाि आैजार समेत बितरण्ा गरेको बताउनु भयो ।कार्यत्रmमा नगरप्रमुख उपप्रमुख क ृष्ाि शाखा अधिक ृत लगायत उपस्थीत सम्पुर्ण्ाले  धान रोप्नुका साथै नाचगान समेत गनर्ुभएको थियो । 

ताजा समाचार:
सुन्दरहरैचा नगरपालिका मोरङ जिल्लामै पहिलो पुर्ण्ा साक्ष्ार स्थानीय तह घोष्ाितसुन्दरहरैचा नगरपालिकाको तास्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यत्रmम सम्पन्नधान दिवसको अवसरमा सुनवष्र्ाी नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उप प्रमुख पनि धान रोप्दैसुन्दरहरैचाको बजेट ७९ करोड ११ लाख ६३ हजारमोरङ सुन्दरहरैंचामा हावाहुरीका कारण्ा ठूलो क्ष्ातिसुन्दरहरैंचा वडा नं.७ मा अन्य वडा भन्दा धेरै राजस्व संकलन१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरप्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमाअहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवाद