ताजा समाचार:
सुन्दरहरैचा नगरपालिका मोरङ जिल्लामै पहिलो पुर्ण्ा साक्ष्ार स्थानीय तह घोष्ाितसुन्दरहरैचा नगरपालिकाको तास्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यत्रmम सम्पन्नधान दिवसको अवसरमा सुनवष्र्ाी नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उप प्रमुख पनि धान रोप्दैसुन्दरहरैचाको बजेट ७९ करोड ११ लाख ६३ हजारमोरङ सुन्दरहरैंचामा हावाहुरीका कारण्ा ठूलो क्ष्ातिसुन्दरहरैंचा वडा नं.७ मा अन्य वडा भन्दा धेरै राजस्व संकलन१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरप्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमाअहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवाद
clxn] k|;f/0f eO{/x]sf]
नेपालबानी राष्टिय समाचार
05:30 am-06:00 am

sfo{s|d tflnsf
नेपालबानी राष्टिय समाचार
05:30 am-06:00 am
बानी बहश
06:15 am-07:00 am
सुसेली समाचार
07:00 am-07:15 am
मेरो देश
07:30 am-08:00 am
View all
;dfrf/ / ultljwL
सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको तास्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यत्रmम सम्पन्न Added on: 2018-07-10

सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको आ.व. ०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिक  सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यत्रmम कोसीहरैचा उद्योग वाण्ािज्य संघको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तह र नागरिकहरुका विचमा दोहोरो संवाद स्थापीत गरी जनतालार्इ नगरपालिकाको विकासको प्रक ृयामा प्रतिनिधित्व गराउन स्थानीयतह बाट सञ्चालित विकास निमार्ण्ाका कार्यत्रmम, नगरपालिकावाट उपलव्ध सेवा सुविधालार्इ सार्वजनिक गरी त्यसका विष्ायमा आम नागरिकलार्इ स्पष्ट गराउने उदेश्यले सो कार्यत्रmमको आयोजना गरिएको हो । सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यत्रmमको स्वागत मन्तव्य सुन्दरहरैचा नगरपालिकाकी उप मेयर धन माया तामाङले गर्नु भएको थियो ।सार्वजनिक थलोमा नै सेवाग्राहिले उठाएका प्रश्नहरुमा स्पष्टता ल्याउने र  नागरिक बाट प्राप्त सुभmाव लार्इ ग्रहण्ा गर्दै जिम्बेवार सस्कार बसाउने उदेस्यले सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको आयोजनामा सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यत्रmम गरिएको थियो भने कार्यत्रmमको सहजिकरण्ा एकता मिडिया प्रा.लि. रेडियो सुसेली १०६.३ मेगाहर्जले गरेको थियो  । कार्यत्रmममा सुन्दरहरैचा न.पा.को आ.व. ०७४/०७५ मा भएका कार्यत्रmम तथा कार्यालयले गरेका कामकार्वाही, खर्च लगायतका विष्ायहरुको  प्रतिवेदन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिक ृत जीवन प्रसाद आचार्यले प्रस्तुत गनर्ुभएको थियो । आ.व. ०७४/०७५ को आय तफ ७३ करोड ८१ लाख ८७ हजार रहेको र व्यय तफ ६४ करोड ५८ लाख १२ हजार रहको आचार्यले प्रतिवेदन माफत जानकारी गराउनुभयो । त्यसै गरि खर्च तफ ०७५/०३/२५ सम्ममा ८८ प्रतिशत भएको थियो । नगरपालिकाको कुल ५९७ ओटा योजना मध्ये असार १५ गते सम्ममा ५८२ ओटा योजना सम्पन्न भएको र अन्य योजनाहरु सम्पन्न चरण्ामा रहेकोे छ  । जस मध्ये १५ दसमलव ५ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न र ३ दसमलव ५ किलोमिटर सडक पेवल्स, ५६ किलोमिटर ग्राभेल, ३६ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने काम भएको  प्रमुख प्रशकिय अधिक ृत आचार्यले  प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गएिको थियो ।नगरपालिका लार्इ यसै आ.व. मा खुल्ला दिशा मुत्तm घोष्ाण्ाा गरिएने योजना रहेकोमा असार २७ गते खुल्ला दिशा मुत्तm घोष्ाण्ाा गर्ने कार्यत्रmम परहेको साथै सोही अवसरमा न.पा. लार्इ पुर्ण्ा खोप नियन्त्रीत, पुर्ण्ा साक्ष्ार नगरपालिका घोष्ाण्ाा र पुर्ण्ा रुपमा सामाजिक सुरक्ष्ाा भत्ता वितरण्ा गरिएको नगरपालिको घोष्ाण्ाा गरिने कार्यत्रmम रहेको नगर प्रमुख शिव प्रसाद ढकालले बताउनु भयो । कार्यत्रmममा उपस्थीत भएका नगर बासीहरुले विभिन्न प्रश्न, गुनासा तथा जिज्ञासाहरु राखेका थिए । क ृष्ाी, शिक्ष्ाा, स्वास्थ्य, नगरपालिकाको कार्यप्रण्ााली, र योजना तथा भुत्तmानी प्रत्रिmयामा नगरबासीहरु व्यापक गुनासो राख्नु भएको थियो । नगर प्रमुख, उप प्रमुख र  प्रमुख प्रशासकिय अधिक ृतले नगर बासिहरुका सबै प्रश्न गुनासा तथा जिज्ञासाहरुको सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख शिव प्रसाद ढकालले उत्तर दिनुभएको थियो ।  कार्यत्रmममा सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको वडाअध्यक्ष्ाहरु, कार्यपालिकाका सदस्यहरु, नगरपालिकाका विभिन्न साखाका शाखा प्रमुखहरु, उद्योग वाण्ािज्य संघका अध्यक्ष्ा, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, उद्योगि, व्यापारी, सञ्चारकर्मी, लगायत सरोकार बालाहरुको उपस्थीती रहेको थियो ।

ताजा समाचार:
सुन्दरहरैचा नगरपालिका मोरङ जिल्लामै पहिलो पुर्ण्ा साक्ष्ार स्थानीय तह घोष्ाितसुन्दरहरैचा नगरपालिकाको तास्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवार्इ कार्यत्रmम सम्पन्नधान दिवसको अवसरमा सुनवष्र्ाी नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उप प्रमुख पनि धान रोप्दैसुन्दरहरैचाको बजेट ७९ करोड ११ लाख ६३ हजारमोरङ सुन्दरहरैंचामा हावाहुरीका कारण्ा ठूलो क्ष्ातिसुन्दरहरैंचा वडा नं.७ मा अन्य वडा भन्दा धेरै राजस्व संकलन१ नं प्रदेशको राजधानी गोठगाउँ स्थित पूर्वाचल विश्वविद्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मोरप्रदेश नं. १ को राजधानीको विष्ायलार्इ लिएर जनता सडकमाअहिले सम्मकै ताजा मत परिण्ााम प्रदेशसभा तफ निर्वाचन क्ष्ोत्र नं १ ((क) माओवादी कुलप्रसाद साम्बा अहिलेको ताजा मत परिण्ााम अनुरसार एमाले अगाडिप्रतिनिधिसभा तफनेकपा एमाल २२ जीत ५६ अग्रतामाओवाद